Våra fastigheter

Kv Harven, Lysgatan 2 i Gävle. 

Kvarteret Harven är en fastighet belägen inom stadsdelen Brynäs, även känt som Atlasområdet. Fastighetens obebyggda ytor utgörs av asfalterade och grusade parkerings-, uppställnings- och logistikytor. På objektets yta finns idag fyra byggnader uppförda under 1920-talet och 1970-talet. Byggnaderna innehåller moderna kontor, verkstadslokaler och lagerlokaler.

Kringliggande bebyggelser utgörs av industrier och Gävle kommuns kultursatsning ”Gasklockorna”.  Läget bedöms ha Gävles mest centrala industriområde och betraktas som mycket centralt med närhet till centrum, resecentrum och den nya stadsdelen Gävle Strand. Skyltläget är mycket bra med läge direkt utefter Atlasgatan. Fastigheten har nära havsläge och delvis havsutsikt. Fastigheten ligger även granne med Gävle kommuns småbåtsparkering i Steneborgskanalen.

Fastigheten har stor potential och ligger i ett område som är under exploatering och utveckling.

Kv Stäven, Förrådsgatan 5 i Gävle. 

Kvarteret Stäven är en fastighet som utgörs av en industri och kontorsfastighet belägen inom stadsdelen Näringen, som är ett av Gävles mest attraktiva industriområden med närhet till centrum och utfarter mot E4 och E16. På fastigheten finns uppfört en industri och kontorsbyggnad i två plan.

Tomten har plats P-platser för ca 50 bilar. Fastigheten är delvis inhägnad.

Byggnad A med byggnadsår 1968 är en industribyggnad i ett plan utan källare och den fria takhöjden i högdelen är ca 6 m under balk. Det finns även en vidbyggd kontorsdel i två plan.  Byggnaden innehåller idag en praktisk gymnasieskola, verkstad och kontor.

Byggnad B med byggnadsår 2008 är i två plan. Byggnaden innehåller restaurang, revisionsbyrå, butik, lager, verkstad etc.